עטלפים באזור מעגן

זיהוי עטלפים באמצעות הקלטות שמע אינו פשוט: כיוון שלקול גם תפקיד פונקציונאלי הקשור בהתמצאות במרחב הרי שהוא משתנה בין אזורים שונים, התנאים באתר, התנהגות, נוכחות פרטים נוספים ועוד. בכל זאת, לעתים קרובות ניתן לזהות את המינים על פי קולותיהם - זאת בהנחה שיש בידינו הקלטות באיכות מספקת, היכרות קודמת עם המינים ומקורות מתאימים. חשוב לציין כי גם לזיהוי ברמת הסוג ישנה משמעות, בוודאי בהתחשב בכך שבארץ הידע בנושא תפוצה ושכיחות המינים מוגבל. כלומר, זיהוי של עטלף מהסוג נישפון (Myotis) באתרים מסויימים היווה חידוש, למרות שהמין לא זוהה בוודאות.

עטלפים המעופפים בשטח פתוח משמיעים קולות איתור, אשר לעתים קרובות ניתן לזהות בהם תכונות אופייניות ולהגדירם לרמת המין. אם כך, ייתכן שאת הקריאות הבאות ניתן להגדיר: העטלפים הוקלטן בשעות הערב (20:00) בסביבה פתוחה בחוף גינוסר. האם ניתן לזהות את המינים?

תצפית עטלפים
CDB401, TE X10 © מן השדה


עטלף ב.מ - הקלטה נוספת, מאותו אזור

מיני יונקים נוספים אשר נצפו באזור: עכבר מצוי (Mus musculus), תן זהוב (Canis aureus), נמיה מצויה (Herpestes ichneumon), עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhlii), אפלול מצוי (Eptesicus serotinus) ועטלפון אירופי (Pipistrellus pipistrellus)

Section: 
Section5