עטלפים נדירים במרכז הארץ

בראשית דרכה של העמותה, עיקר המאמצים הופנו ללימוד הממצאים והנגשתם - לציבור ולאנשי המקצוע גם יחד. לאחרונה אנו מרחיבים מעט את פעילותנו בשדה, ומפנים יותר תשומת לב להכוונת הצופים באיסוף הנתונים. הדבר נעשה על מנת להרחיב את אפשרויות השימוש בתוצאות הסיורים שאנו עורכים, מאחר ונכון להיום אין אפשרות אחרת לאסוף את אותו מידע. המוטיבציה להשתמש בנתונים עולה כאשר מתגלים מינים נדירים הנתונים בסכנת הכחדה באתרים חדשים.

עמותת מן השדה

נתוני תצפיות נוכחות (Presence-only data) של עטלפים פעילים, באופן בו הם נאספים כיום במן השדה, כמעט ואינם מלמדים על תפוצת המינים: הסיבות לכך כוללות את אקראיות הדגימה, התאמה בין מאמץ האיסוף לבית הגידול ועוד. המגבלות הופכות למשמעותיות יותר בהתייחס למינים הנעים לטווחים ארוכים. במן השדה מפתחים שיטות המאפשרות להתגבר על חלק מאותן מגבלות, אשר לעתים ניתנות לפיתרון באמצעים פשוטים יחסית, הן ברמה הטכנית והן ברמה המתודית.

רמשן לילי Nyctalus noctula
רמשן לילי, Nyctalus noctula - המעוף מהיר מאוד.   © עמרם צברי

הידע הקיים בנושא תפוצת עטלפי הארץ הינו מוגבל ולכן, זיהוי עטלף מחוף לאזור התפוצה הידוע אינו צריך להפתיע אותנו. עם זאת, כיוון שעטלפים מסוגלים לעוף לטווחים ארוכים, הרי שההתייחסות לאותן תצפיות הינה מורכבת: זיהוי עטלף החולף במעוף מעל יישוב מסויים, למשל, לא בהכרח מלמד שבאותו יישוב יש את התנאים הדרושים לקיום אוכלוסייה של המין. בהתחשב ביכולת התנועה של עטלפים, בידע המצומצם לגבי מזונם, התנאים הדרושים להם באתרי המשכן ועוד, יש להתחשב בכך שייתכן ששני אתרים נפרדים ישמשו את אותה אוכלוסייה. בנוסף, הרי שזיהוי ואפיון אתר אחד בנקודת זמן מסויימת, לא בהכרח מלמד בישירות על אתרים נוספים ואף לא על אוכלוסיית המין כולו. אחת הדרכים להתמודד עם הבעיות שתוארו כאן במן השדה היא תיעוד אותם נתונים באופן המאפשר להסיק מהם מידע נוסף - מעבר להימצאות בעל החיים במיקום מסויים. כאשר מדובר במינים חברתיים יש במידע ערך נוסף, כפי שנמצא במסגרת מיזם האשפים.

אפשרויות האיסוף הזמינות והיעילות ביותר הן תיעוד זמן ומשך הדגימה, בצירוף ציון המיקום. ניתן להמחיש זאת באמצעות תצפית בעטלף: אם ידועה תצפית במין מסויים, אשר לגביה ידועים רק התאריך ומיקום משוער - הרי שאין לתצפית ערך מיוחד, גם אם לכאורה היא חריגה ומעניינת. לעומת זאת, אם ידועים לנו הזמן והמיקום ברמת דיוק גבוהה הרי שניתן להפיק מהתצפית מידע נוסף. כיוון שמדובר בעטלף, הרי שריבוי תצפיות בשעה מוקדמת של הערב, עשוי לרמוז על קירבה לאתר הלינה ועוד. השימוש בעטלף ובשעת התצפית בדוגמה, אינו מקרי. במן השדה, השתמשנו בנתונים אלה כדי לאתר אתרי לינה של עטלפים. בעזרת אמצעים ועזרים שונים, מאופיינים האתרים בהם נמצאו עטלפים. האפיון מסייע למצוא אתרים נוספים המתאימים לשמש כמשכן למינים אלה. הניסיונות הראשונים באיתור מקומות משכן על פי האפיון הוכתרו בהצלחה. בקרוב יפורסמו כאן עיקרי הממצאים הראשונים, אשר חלקם כבר מופיעים במפות התצפיות.

אפלול מצוי, Eptesicus serotinus
אפלול מצוי, Eptesicus serotinus. מהגדולים שבעטלפי האזור © עזרא חדד

פרסום זה נועד להסב את תשומת לב הצופים לכך שמספר מיני העטלפים המצויים בערים ובמושבים באזור המרכז הינו גבוה מהידוע לנו. כיוון שעטלפים מסוגלים לנוע לטווחים ארוכים מאוד מדי לילה אנו מייחסים חשיבות מיוחדת לתצפיות משעות הערב המוקדמות: היו קשובים החל משעה מוקדמת, וכמובן זהירים ביחס לזיהוי.

Section: 
Section1