פרא: דיווח דריסה

אסף שביט דיווח על נקבת פרא (Equus hemionus) צעירה, אשר נמצאה דרוסה ע"ג כביש 40, בקרבת מפגש הדרך עם נחל אפור. הפגר הורד מהכביש על ידי רשות הטבע בכדי למנוע תאונות ודריסות נוספות במיקום זה.

פרא (Equus hemionus)
פרא (Equus hemionus), פרט דרוס בקרבת מפגש כביש 40-נחל אפור.Assaf Shavit ©

אנו מזכירים כי ניתן לשלוח דיווחי דריסה למערכת גם באמצעות הוואטסאפ.  

Section: 
Section3