פרסף גדול, 07/10/19

מספר דיווחי ותצפיות עטלפים עודכנו לאחרונה במערכת, בהם תצפית בפרסף גדול (Rhinolophus ferrumequinum). פרסף גדול הוא המין הגדול במיני משפחת הפרספיים בישראל. על ראשם של פרספים ניתן להבחין בקרומי עור היוצרים מבנה דמויי פרסה על האף, וזהו גם המקור לשם העברי (פרסה+אף > פרסף). אלו הן התאמות מיוחדות הקשורות לאופן השימוש המיוחד שעושים עטלפים אלו באקולוקציה.לפרסף הגדול קריאות ארוכות בתדירות גבוהה (85-83 kh, 40-105). הקריאה המופקת מהאף היא בעיקרה בתדירות קבועה, Constant Frequency, ויוצרת בגלאי הטרודני צליל חלילי. בתצלום המצורף נראה המבנה דמוי הפרסה ובולטות האוזניים הגדולות שהן חסרות צפיר. 

פרסף גדול
פרסף גדול (Rhinolophus ferrumequinum). בארץ מצוי המין בסכנת הכחדה.    © עזרא חדד
 

Section: 
Section1