צב יבשה מצוי, 08/06/20

צב יבשה מצוי (Testudo graeca) נצפה הבוקר (כמדי יום) במזכרת בתיה. המין מתרבה בהצלחה בתחומי יישובים רבים בשפלה ובמרכז הארץ, ונצפה לעתים תכופות מאוד. ההתייחסות לכלל צבי היבשה באופן אחיד היא מורכבת מבחינה טקסונומית, מידע נוסף בספרו של פרופ' יהודה ל' ורנר.

צב יבשה מצוי, Testudo graeca
צב יבשה מצויTestudo graeca. מזכרת בתיה, 08/06/2020       © איל ונונו

Section: 
Section3