צפעים רבותיי, צפעים

לצורך סקירה בנושא הצפע המצוי וההגנה* עליו בחוק, דרושות תצפיות עדכניות בצפעים: כולל בנחשים אשר הומתו או נלכדו, אם בידי לוכד נחשים מוסמך או בידי הצופה. ניתן לדווח במסגרת קבוצה וגם באופן פרטי באמצעות הטופס, אחד היישומונים או הוואטסאפ:
1. דיווח בהודעה פרטית
2. דיווח במסגרת קבוצת תצפיות ודיווחים

צפע מצוי
צפע מצויDaboia (Vipera) palaestinae. עמק בית שאן, 03/2017          © ברק דותן

* באופן רשמי זוהי הגנה, בפועל: סיכון הציבור, פגיעה אכזרית ומיותרת בבעלי חיים רבים, וכמובן - פגיעה במגוון המינים ובסביבה הטבעית. נותר רק לקוות שהתשלומים הנגבים מהלוכדים ומקבלי השירות משמשים למטרות טובות יותר. "איבדנו את התקווה, אסור לאבד את הייאוש"(אפרים קישון). 

Section: 
Section10