צפע מצוי בכפר הס

דיווחים ותצפיות מתקבלים במערכת באופן שוטף. כל הדיווחים המתקבלים עוברים תהליכי בקרה וסיווג, נוספים לדף האישי, מוצגים על גבי מפה וזמינים לייצוא כגיליון נתונים. איך לדווחוואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות 

אנחנו עוקבים בדאגה אחר הדיווחים בצפעים הנצפים ביישובים (אנחנו דורשים מחדל!). רבים מהם מומתים באכזריות, או מורחקים ומשוחררים בשטחי בר: פגיעה קשה ביותר במגוון המינים בסביבה הטבעית, אשר לבושתנו אחראים לה (ונשכרים ממנה) הרשויות והארגונים הסביבתיים בארץ. יש להניח שבמוקדם או במאוחר (מדי) הם ייתבעו לדין, או אז יגישו בקשות להקצאות ותקציב וימצאו דרכי פעולה נוספות. צפע מצוי דווח אתמול מסביבת כפר הס (מצורף תצלום).

צפע מצוי, Daboia palaestinae
צפע מצויDaboia palaestinae. כפר הס, 04/07/2021.  © OrenM

 

Section: 
Section1