רשפיות בעין חמד

ביקור בעין חמד ובסביבתו הניב מספר מיני שפיראים, בהם שפרירית יפה אשר זוהתה על ידי נתנאל כרשפית פלגים (Chalcolestes parvidens).

הרשפית היא שפרירית ממשפחת השביביתיים (Lestidae), אשר ביחד עם קרובותיה חברה כנגד הטקסונומים והציבה בפניהם מספר בעיות מיון אשר טרם נפתרו. מסיבה זו, כפי שבוודאי הבחינו רבים, השם העברי באתר עודכן לאחרונה.

רשפית פלגים, chalcolestes parvidens
רשפית פלגים (Chalcolestes parvidens)  עין חמד, 13/12/2020         © eyalv

רשפית פלגים (Chalcolestes parvidens)
רשפית פלגים (Chalcolestes parvidens)  עין חמד, 13/12/2020         © eyalv


רשפית פלגים (Chalcolestes parvidens)  עין חמד, 13/12/2020     © eyalv

תצפיות! כבר שלחת דיווח היום
וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות 

 

Section: 
Section1