שועל מצוי, 25/06/2015

שועל מצוי (Vulpes vulpes) הוא מהנפוצים שבמיני הטורפים באזור. למין תפוצה הולארקטית הכוללת את צפון אפריקה, אירופה, אסיה, וכן הוא מצוי בצפון אמריקה, באיים שונים באוקיינוס השקט ובאוסטרליה, אליה הובא על ידי האדם כנראה במחצית הראשונה של המאה ה-19. כצפוי אצל מין בעל תפוצה כה רחבה, הוא מציג שונות רבה במימדים ובצבע הפרווה. בישראל תוארו בעבר שלושה תתי מין של שועל מצוי, אך ייתכן שלמעשה השועלים בארץ שייכים לשני תתי מין בלבד (Vulpes vulpes arabica, ו- Vulpes vulpes palaestina). השועל הוא טורף טריטוריאלי, גודל הטריטוריה משתנה בהתאם לזמינות המזון. מעניין לשים לב לתצפיות בשועלים באזורים בהם מצויים גם תנים, יחסי התחרות בין המינים לא ברור דיו.

שועל מצוי (Vulpes vulpes)
שועל מצוי (Vulpes vulpes). ניצנה, 22/06/2015          יעקוב רזניק ©

תצפיות בשועלים נקלטות במערכת לעתים קרובות, אולם לרוב אלו תצפיות בשועלים שנראו בשעת לילה. לאחרונה התקבלה תצפית מתועדת היטב בשועל מצוי מאזור ניצנה, ראו תצלומים מצורפים. בניגוד למצויין במקורות רבים, ככל הנראה מזבלות אינן מהוות מקור מזון חשוב עבור שועלים. כמו כן, ייתכן כי ריבוי התצפיות בצידי דרכים קשור לכך שהם תרים אחר בעלי חיים המוטלים דרוסים על הכביש.

שועל מצוי (Vulpes vulpes)
שועל מצוי (Vulpes vulpes). ניצנה, 22/06/2015          יעקוב רזניק ©

מקורות
אלון, ע' (עורך). 1990, החי והצומח של ארץ-ישראל אנציקלופדיה שימושית מאוירת, משרד הביטחון ההוצאה לאור, תל אביב, כרך 7.
שלמון ב', 1993, מדריך היונקים של ארץ ישראל, הוצאת כתר