שפיפון הנגב

שפיפון (Pseudocerastes fieldi) הוא נחש ממשפחת Viperidae, אשר תואר בשנת 1930 ע"י שמידט. על פי חלק מהמקורות הפופולרים תפוצתו משתרעת ממדבריות דרום-מרכז אסיה ועד לסיני, אולם כיום מוכרת האוכלוסייה המערבית כמין עצמאי. כלומר, המין Pseudocerastes persicus אינו מצוי בארץ ותת המין P. persicus fieldi הוא מין עצמאי ששמו בישראל P. fieldi. מרבית התצפיות בשפיפון מתייחסות לשעות הלילה, אולם לעתים הוא נראה פעיל גם במהלך היום, לעתים קרובות בסמיכות לשיחים בערוצי נחלים ובנאות מדבר.

שפיפון (Pseudocerastes fieldi)
שפיפון (Pseudocerastes fieldi) בצפון מערב הנגב. רעי סגלי ודרור נואה  ©rei_segali

אורכם של מרבית השפיפונים הנצפים אינו עולה על 70 ס"מ, ולעתים נדירות נראים פרטים גדולים יותר. מבנהו הכללי מגושם, אך כשהוא מתגלה הוא עשוי להפתיע בזריזותו ולהימלט במהירות. מתצפיות באזור הר הנגב וצפון הנגב, עולה כי בין היתר הוא ניזון מציפורים, לטאות ומכרסמים וכן כי הוא אינו בוחל באכילת פגרים טריים.

שפיפון (Pseudocerastes fieldi)
שפיפון (Pseudocerastes fieldi), צפון-מערב הנגב  © רני שטורם

המין מוכר בישראל ברחבי הנגב והערבה באזורים מבותרים, אך אינו מוגבל אליהם: הוא מצוי גם בבתי גידול מישוריים וחוליים (חולות עצורים וגם חולות נודדים), אשר ממרביתם נדחק במהלך העשורים האחרונים. במבט כולל על אתרים בהם נצפו שפיפונים במהלך העשורים האחרונים נראה כי המין מצוי במרבית השטחים המדבריים בנגב ובערבה, אך כשבוחנים זאת ביחס לציר הזמן עולה כי תפוצתו הפכה למקוטעת: ככל הנראה המין נעלם כליל מסביבת יישובים אחדים בצפון הנגב, בה נצפה בעבר.

שפיפון Pseudocerastes fieldi
שפיפון (Pseudocerastes fieldi). אזור מצפה רמון, 06/2014  © משה קלוקובסקי

 

Section: 
Section5