תן זהוב, 06/01/2016

בין התצפיות שנוספו למערכת במהלך הימים האחרונים, תצפיות בתנים בהן דיווח מפארק הירקון: 5 פרטים נצפו באתר שבע טחנות (רני, 01/01/2016), ובהזדמנות זו נתייחס לתצפיות בתנים ואל המין באופן כללי.

תן זהוב (Canis aureus) הוא טורף ממשפחת הכלביים (Canidae) בעל תפוצה עולמית רחבה המשתרעת על פני צפון ומזרח אפריקה,  דרום אירופה, דרום אסיה ומזרחה עד תאילנד. בארץ הוא נצפה במרבית החבל הים תיכוני, וגם בשטחים מדבריים באזורי מעיינות (שלמון, 1993). תנים מנצלים היטב מקורות מזון מלאכותיים, ומתרבים בהצלחה באזורים מיושבים. בעבר הועלתה השערה כי תנים קטנים, הנצפים באזורים מדבריים מרוחקים בארץ, שייכים לתת המין Canis aureus hadramauticus. בסיני נצפים תנים בעלי ראש קטן יחסית ומבנה כללי עדין יותר, אשר יש המזהים אותם כתת מין של התן הזהוב ויש הרואים בו מין עצמאי (Canis aureus lupaster / Canis lupus lupaster).

תן זהוב (Canis aureus)
תן זהוב (Canis aureus). פארק הירקון, 01/01/2016 .   © רני

תצפית
כאשר צופים בתנים בשדה, מוצע להתייחס להיבטים הבאים:
זיהוי - הזיהוי הוא לרוב פשוט אך בתצפית קשה עתים להעריך את גודל החיה, ובנוסף יש שונות רבה בין פרטים מאזורי תפוצה שונים. לכן, בזיהוי בשדה יש להתייחס ראשית לצורה ולמבנה הכללי: יחסית לזאב, לתן מבנה עדין, ראש קטן, זנב קצר ואוזניים קצרות. הגוף קטן יותר (כ-70%) ומשקלו נמוך יותר (כ-45%). צבע הפרווה משתנה בין עונה לעונה, בין אזורים שונים, בין זוויגים ובין פרטים, אך ככלל הצבע הכללי נוטה יותר לזהוב מאשר לאפור, ובאזור החזה כתם לבנבן שצורתו מניפה (מנדלסון ויום טוב, 1987).
זוויג – השונות הרבה בין פרטים מקשה על זיהוי זוויג בתצפית סטנדרטית, ובאופן כללי לא ניתן להבחין בין זכר לנקבה על פי מבנה או צבע הפרווה. בתנאי שדה, מלבד זיהוי אברי המין, אפשר להיעזר בהתנהגות.
זיהוי פרט - השונות הרבה בין פרטים מאפשרת להכירם באופן אינדיבידואלי, כך שמי שצופה באופן קבוע באותם תנים עשוי ללמוד לזהותם: על פי הזוויג, הגיל ועוד.  בתצפית מלפנים ניתן להשתמש בצורת הכתם הלבן שעל החזה כסימן זיהוי. בתצפית מאחור כדאי לנסות ולהבחין בסימנים מיוחדים על זנב החיה (כתמי צבע, שיער ועוד).
להקה – האם הפרט הנצפה הוא חלק מלהקה? האם זהו פרט צעיר המתלווה להוריו? מסייע בטיפול בגורים?
תצפית בזוג תנים – האם מדובר בזכר ונקבה בוגרים? בשני פרטים צעירים? כאמור לעתים קרובות ההבחנה בין זוויגים, בתנאי שדה, אינה אפשרית.
קולות – האם התנים מייללים? תוכלו לשער לאיזו מטרה? כדאי לשים לב לתא השטח בו נשמעות יללות, קרבתם של תנים נוספים, העיתוי בשנה ועוד: אלו יסייעו לבסס הנחות בנושא.
בני אדם – כיצד מתנהג התן ביחס לצופה? האם הוא חושש מקרבת אנשים? במידה והוא נראה חששן, אך נצפה במקום בו יש פעילות רבה של אנשים, ייתכן שזוהי אינה נחלתו הקבועה: אולי מדובר בפרט צעיר אשר משוטט ועובר בין טריטוריות של בוגרים.

ארגון חברתי
המבנה החברתי של התנים הוא מורכב ומעניין, שכן הוא משתנה במהלך השנה ובין אוכלוסיות מאזורים גיאוגרפים שונים. המבנה הבסיסי הוא זוג אליו מתלווים לעתים קרובות גורים ופרטים צעירים שטרם הקימו משפחה משלהם. מחוץ לעונת הרבייה, המתחילה בסתיו (חיזורים נצפים כבר בתחילת אוקטובר), קיימת נטייה להתלהק (שלמון, 1993; מנדלסון ויום טוב, 1987).

מקורות
מנדלסון ה. ויום- טוב, י.,(1987 החי והצומח של ארץ ישראל, כרך 7, יונקים. החברה להגנת הטבע ומשרד הביטחון, ההוצאה לאור.
שלמון, ב. (1993 ,( מדריך היונקים בישראל וסימני השדה לנוכחותם. כתר, הוצאה לאור