תצפיות ועדכונים, 19/07/17

חם שם בחוץ, אך מי שבכל זאת יוצא לשדה עשוי לחזות בפעילות אינטנסיבית של חיות בר. אכן, מתקבלים דיווחי תצפיות מעניינים בתקופה זו והמערכת מתעדכנת מדי יום. להלן עדכון על הנעשה בעמותה במהלך השבועות האחרונים, באתר מן השדה ולבסוף תקציר תצפיות.

עמותת מן השדה
לאחרונה, השתתפו נציגי מן השדה בשני אירועים חשובים ומעניינים:

מדע, רשתות חברתיות ומה שביניהם
אירוע שכותרתו "מדע, רשתות חברתיות ומה שביניהם" התקיים בטכניון. השתתפו בו מדענים רבים הפעילים בסדנה המחקרית של הקרן הישראלית למדע – העידית של חוקרי תקשורת המדע בעולם, לצד שמות מוכרים מתחום הוראת המדעים בהם פרופ' ג'ונתן אוסבורן מסטנפורד ופרופ' ג'ים ריידר מלידס. במהלך היום התקיימו דיונים (סביב שולחנות עגולים) בהיבטים המעשיים של הנושאים הנידונים. אחד מהם עסק בשאלה: כיצד ניתן לעודד את המדענים להשתמש במידע מדעי המגיע מהציבור?  כדאי להפנות תשומת לב לבך שבעוד מרבית הדיונים עסקו בהנגשת נתונים מדעיים לציבור, הרי שבעמותה אנו מרבים לעסוק בתעבורת והנגשת מידע דווקא בכיוון ההפוך. תודה רבה לצוות הטכניון על הזדמנות למידה יוצאת דופן, אשר כבר החלה לתת את אותותיה בהתנהלות השוטפת של מן השדה: אופן ניהול המידע הביולוגי שברשותנו משתנה בהתאם. 

איל ונונו מן השדה

הוועידה השנתית למדע וסביבה, 10-11/07/2017
הוועידה השנתית (ISEES) היא למעשה הפורום המרכזי הגדול ביותר של הקהילה האקדמית והמקצועית בתחומי המחקר והסביבה. בהיבטים של שמירת טבע וחינוך סביבתי, הח"מ מוכרח לציין כי נשמעו במהלך הוועידה ולאחריה כמה אמירות מדאיגות במיוחד, אשר חלקן כבר נידונו באתר העמותה ובתכתובות ברשתות החברתיות: אני מתעלם מהן כאן במכוון, ומצטט (לא במדויק) את רוברט הנלון: "אל תייחס כוונת זדון למה שניתן להסביר בדרך אחרת".

האגודה הישראלית לאקולוגיה

הכנס נערך במרכז הבינתחומי בהרצליה, במסגרתו הציג איל בהרצאה עבודה בנושא הנגשת נתוני נוכחות של תצפיות לצורכי ממשק ומחקר. כמדי שנה, האגודה הישראלית לאקולוגיה הפיקה אירוע מרתק ומרשים: תודה רבה על הזדמנות למידה יוצאת מן הכלל, היה זה שיעור חשוב ביותר. לוח הזמנים של הוועידה זמין באתר ISEES.

אתר מן השדה
נוספו מספר יישומים חדשים באתר והורחבו אפשרויות ניהול המידע: לא זה המקום להיכנס לפרטים הטכנים, המשתמשים יבחינו בשינויים במהלך השבועות הקרובים. בין היתר, נזכיר כי יישום דיווחים חדש למערכות אנדרואיד זמין בקישור מן השדה.

אפליקציה דיווחי תצפיות
מן השדה  من الطبيعة - יישומון דיווח תצפיות ממכשירי אנדרואיד

תצפיות 
המערכת מתעדכנת מדי יום, ואנחנו שבים ומזמינים את כולם לקחת בכך חלק פעיל:
1. נרשמים (שם אמיתי, ללא מספרים). 2. מדווחים (מכל מקום, גם על המינים השכיחים ביותר).

להלן כמה מן הבולטים (רשימה חלקית) שבמינים אשר דווח כי נצפו לאחרונה:
דו-חיים
צפרדע נחלים Pelophylax bedriagae, אילנית מצויה Hyla savignyi

זוחלים
צב יבשה מצוי Testudo graeca, לטאה זריזה Phoenicolacerta laevis, שנונית שפלה Acanthodactylus boskianus, חרדון מצוי Stellagama stellio, חרדון סיני Pseudotrapelus sinaitus, שממית בתים Hemidactylus turcicus, שממית עצים Cyrtodactylus kotschyi orientalis, מניפנית מצויה Ptyodactylus guttatus, צפע מצוי Daboia palaestinae, זעמן מטבעות Hemorrhois nummifer, זעמן שחור Dolichophis jugularis, שלוון כתמים Eirenis lineomaculatus, עכן קטן Cerastes vipera, אפעה מגוון Echis coloratus, שפיפון Pseudocerastes persicus fieldi

יונקים

קיפוד מצוי Erinaceus europaeus, עכבר מצוי Mus musculus, גרביל חוף Gerbillus allenbyi, דורבן מצוי (Hystrix indica), נוטריה (Myocastor coypus), יעל נובי (Capra nubiana), צבי מדבר (Gazella dorcas), צבי מצוי (Gazella gazella), חזיר בר (Sus scrofa)
כצפוי, סדרת העטלפים ממשיכה לספק ממצאים מעניינים: באזור מרכז הארץ כבר זוהו כ-10 מיני עטלפים, מספר גבוה בהרבה מהמוזכר בספרות ובמקורות המוכרים לנו (לרוב 3-4). הבולטים בדיווחי העטלפים אשר נוספו למפה הכללית:
יזנוב גדול (Rhinopoma microphyllum), יזנוב קטן (Rhinopoma hardwickei), אשמן מצוי (Taphozous nudiventris), אשמן (מצרי) קטן (Taphozous perporatus), נשפון דק-אוזן (Myotis nattereri), אוזנן (Plecotus sp), עטלפון אירופי (Pipistrellus pipistrellus), אפלול מצוי (Eptesicus serotinus), אשף מצוי (Tadarida teniotis)


קריאות אשף מצוי (Tadarida teniotis) ואשמן קטן (Taphozous perporatus) אשר הוקלטו בשדה בוקר לפני כשבוע. © מן השדה


מיני יונקים נוספים:
שפן סלעים (Procavia capensis), ארנבת מצויה (Lepus capensis), זאב מצוי (Canis lupus), תן זהוב (Canis aureus), שועל מצוי (Vulpes vulpes), חתול ביצות (Felis chaus), גירית מצויה (Meles meles) וצבוע מפוספס (Hyaena hyaena).

תודה רבה לכל השותפים! המדווחים האחרונים, האחראים לרוב התצפיות המוזכרות בדף זה:
rei_segali, שגב רמון, נעם שגב, עדן פלד, יואל עברון, aviamir, אייל ניומן, eyalv, עדו ק, אורי ל, רועי_א, איתי ונוספים

בשמחות,
איל

 

Section: 
Section3