תצפיות זוחלים, 17/11/22

בשעה שהרשויות, בשותפות (שות') ובתמיכת ארגונים שונים, פועלים במרץ לדלל את מגוון מיני זוחלי הארץ (אשׂי"ד), הרי שעדיין ניתן לצפות במיני זוחלים רבים: נכון לעכשיו, טרם השכילו ידידינו למצוא את הדרך לפגוע בהם למטרות רווח. בין היתר, דווחו לאחרונה תצפיות במיני הזוחלים הבאים:

צב יבשה מצוי (Testudo graeca)
זיקית מובהקת (Chamaeleo chamaeleon)
קמטן (Pseudopus apodus)
נחש מים ((Natrix tessellata
ישימונית מצויה (Stenodactylussthenodactylus)
ישימונית מצויה היא שממית שוכנת קרקע קטנה למדיי (כ-10 ס"מ), שתפוצתה בארץ רחבה וכוללת את הנגב, מדבר יהודה ובקעת הירדן. תפוצתה לאורך מישור החוף מקוטעת.
נעם שגב דיווח (תמונה מצורפת) כי צפה בישימונית סמוך לשמורת החלמונית ירוחם.
מטבעון מדברי (Spalerosophis diadema)
זעמן מטבעות  (Hemorrhois nummifer)  
זעמן דק saharicus)Platyceps )
תלום קשקשים מצוי ((Malpolon monspessulanus

ישימונית מצויה (Stenodactylus sthenodactylus)
ישימונית מצויה (Stenodactylus sthenodactylus)ירוחם, 15/11/2022.  ©נעם שגב

 

Section: 
Section1