תצפיות זוחלים, 30/10/22

תצפיות מתקבלות במערכת באופן שוטף - תודה רבה!
מבין מיני הזוחלים, נזכיר את המינים הבאים:

צב יבשה מצויTestudo graeca
מין שכיח, נצפה תכופות בשטחי יישובים.
עין חתול חברבר, Telescopus fallax  
עין חתול אפור, Telescopus hoogstraali
פרט הורחק מבית מגורים ברמת הנגב, תצפית חריגה: המין נצפה לעתים רחוקות יחסית ביישובים בנגב, ולעתים רחוקות עוד יותר - חודר לבתים.
צפע מצויDaboia palaestinae
טיפול הרשויות בנושא נחשים ביישובים (לכידה, הרחקה ושחרור) גורם לפגיעה אדירה בסביבה הטבעית, להרג מיותר של בעלי חיים רבים ובמעמדה של שמירת הטבע בארץ ככלל.
זעמן מטבעותHemorrhois nummifer
זעמן שחורColuber jugularis 
זעמן אוכפים  Platyceps rogersi
תלום קשקשים מצוי Malpolon monspessulanus
זיקית מובהקתChamaeleo chamaeleon
חרדון צב מצוי
, Uromastyx aegyptius
חרדון מצוי
, Laudakia stellio
לטאה זריזה
, Lacerta laevis 

זעמן אוכפים  Platyceps rogersi   DavidKotter זעמן אוכפים  Platyceps rogersi . נחל לוץ, 28/10/2022.  DavidKotter©

כבר שלחת דיווח היום? איך לדווח תצפית?  וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות!  

כל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת, עובר תהליכי בקרה וסיווג לפני פרסום (אודות המערכת), ומוצג במפה האישית (התצפיות שלי). בבקשה לבדוק את ארכיון ההודעות בוואטסאפ ובמייל ולשלוח דיווחים!  ..וכן, דיווחים כוללים נתוני מיקום מדויקים: מדוע?
Section: 
Section1