תצפיות שפיראים 03/06/2020

פרק השפיראים באתר העמותה נכתב מחדש: אל רשימת המינים נוספים שמות המינים בעברית, קישורים לדפי תצפיות מעודכנים, אתרי אינטרנט ועוד. 


תצפיות שפיראים

כפי שנעשה עם יתר הדיווחים המתקבלים במערכת, עד להשלמת המפות הכלליות נוספות כל התצפיות - מכל ערוצי המידע (יישומון / וואטסאפ / אתר) השונים - אל המפות האישיות, בו הם מוצגים גם כטבלה הניתנת לייצוא.

חיצית הדורה, Ischnura elegans
חיצית הדורה, Ischnura elegans. רחובות, 17/05/2020.    © נטע

Section: 
Section1