תצפיות, 08/03/2020

דיווחי תצפיות נקלטים במערכת באופן שוטף. כל המידע, הנשלח באמצעות ערוצי הדיווח השונים, עובר תהליכי בקרה וסיווג דומים. לאחר מכן הוא נגיש לשימוש ביישומים השונים, מוצג ומפורסם באתר ובדף המשתמש, ואף זמין לייצוא כקובץ טקסט.

עמותת מן השדה לניטור מגוון המינים


חלק מהדיווחים אשר נקלטו במערכת, במהלך סוף השבוע והבוקר, טרם הועברו לבקרה וסיווג. בכל זאת, נזכיר כאן כמה מן המינים הבולטים:

צב יבשה מצוי Testudo graeca
שממית בתים Hemidactylus turcicus
עכבר מצוי Mus musculus
צב ביצה Mauremys caspica

קיפוד מצוי, Erinaceus concolor
קיפוד מצוי, Erinaceus concolor. זוג, נצפה בהרצליה, 05/03/2020       © שרה רוטקופ

עכבר מצוי Mus musculus
דורבן מצוי Hystrix indica
צבי מצוי Gazella gazella 
גרביל חוף Gerbillus allenbyi

צב יבשה מצוי, Testudo graeca
צב יבשה מצויTestudo graeca. קציר, 03/03/2020       © נעם שגב
 

דיווח באמצעות הוואטסאפ:
http://www.wildisrael.com/content/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA

 

Section: 
Section1