תצפיות 10/04/2019

במהלך השבועיים שחלפו היינו עסוקים מאוד בסיורים ותצפיות, כך שרמת הפעילות באתר העמותה וברשתות החברתיות ירדה מעט: במהלך הימים הקרובים תסתיים סקירת הממצאים ונוכל לדון כאן בכמה מהם. מבין המינים אשר נצפו במהלך הימים האחרונים (עפ"י סדר כרונולוגי):

נימפית החורשף Vanessa cardui 
פרפרים רבים עדיין נצפים ביישובים ברחבי הארץ. הם בולטים מאוד בצבעיהם בשטחי חולות הנגב.

נימפית החורשף, Vanessa cardui 
נימפית החורשףVanessa cardui   רכס בוקר, 09/04/2019        © מן השדה

צב יבשה מצוי Testudo graeca
נצפה תכופות באזורים מיושבים במישור החוף ובשפלה.

צב יבשה מצוי, Testudo graeca
צב יבשה מצויTestudo graeca. רחובות, 02/04/2019       © איל ונונו

עטלף פרי מצוי Rousettus aegyptiacus
צבוע מפוספס Hyaena hyaena
אשף מצוי Tadarida teniotis
קיפוד מצוי Erinaceus concolor


קיפוד מצויErinaceus concolor. דר' לבאר שבע, 04/2019.    © מן השדה

צב ביצות Mauremys rivulata
חרדון מצוי Laudakia stellio 
צפע מצוי Daboia palaestinae
התייחסות לנושא תחת "שמירת טבע" בסיכום השנתי. 
שממית עצים 
Mediodactlus kotschyi
דלק סלעים Martes foina

תצפיות נוספות יפורסמו כשיסתיימו תהליכי הבקרה והסיווג במערכת. נזכיר כי קו הדיווחים המאובטח של העמותה בוואטסאפ יכול לשמש כערוץ תקשורת אישי, ומתאים גם למידע שפרסומו עלול להזיק:
דיווח אישי

מידע המתאים לשיתוף מיידי ניתן לשלוח לקבוצת דיווחים ותצפיות:
קבוצת דיווחים ותצפיות

 

Section: 
Section1