תצפיות, 10/07/18

תצפיות רבות נקלטות ומעודכנות במערכת באופן שוטף, רובן במיני זוחלים ויונקים. נפתח בהנחיות לגבי דיווחי דריסות, ולאחריהן רשימת המינים שבלטו בדיווחי הימים האחרונים.

דיווחי דריסות
בבקשה לשים לב: בדיווחי דריסה דיוק המיקום הוא חשוב ביותר. הדיווח לרוב נעשה לאחר שעברת על פניו, ולכן יש להסיט את סמן המיקום לאחור. ניתן לדווח באמצעות יישומון מן השדה, או באמצעות הוואטסאפ. כדי לשלוח באמצעות הוואטסאפ דיווח דריסה:

1. יש להיכנס לקבוצה (שליחת בקשת הצטרפות), ללחוץ על "צרף" ואז "מיקום" (תמונה 1).

דיווח דריסה

2. המפה נפתחת, המיקום הנוכחי מסומן בנקודה כחולה:
על מנת להסיט את הסמן  לאחור, יש ללחוץ על סמן "פתח מפה" (2).


2. על מנת להסיט את הסמן  לאחור, יש ללחוץ על סמן "פתח מפה" (2).
3. הנקודה הכחולה הופכת לסמן שצבעו אדום אותו ניתן להזיז על גבי המפה, עד למיקום הרצוי. כאשר הוא מונח במיקום המדויק, יש ללחוץ "שלח מיקום זה" (3).

*בבקשה להשתדל לציין את מיקום הפגר ביחס לכביש (מרכז / שוליים), ואם ניתן - לצרף תמונה הכוללת מראה כללי של מיקום הדריסה (שולי הכביש, מכשולים שונים וכיו"ב). כמובן שניתן להמשיך ולדווח כרגיל, באמצעות המערכת (ממחשב שולחני / יישומון). הצטרפות לקבוצת דיווחי דריסות

תקציר תצפיות

נציין כאן כמה מהמינים אשר דיווחי תצפיות בהם עודכנו מתחילת החודש, ברשימה הערוכה על פי הסדר הכרונולוגי של העדכון.
מבין מיני הזוחלים, כלולים גם המינים הבאים:
צב יבשה מצוי (Testudo graeca) - המין מתרבה בהצלחה ביישובים רבים באזור המרכז, השפלה ובצפון הארץ.
עינחש עדינה (Ophisops elegans)
מניפנית גלילית (Ptyodactylus puiseuxi)
עין חתול חברבר (Telescopus fallax)
לטאה חרמונית (Lacerta laevis kulzeri)
זיקית מובהקת (Chamaeleo chamaeleon)
כח אפור (Varanus griseus)
קמטן החורש (Ophisaurus apodus)
צפע מצוי (Daboia palaestinae) - מחדל "הטיפול" בצפעים נמשך. 
זעמן מטבעות (Hemorrhois nummifer).
שלוון טלוא ראש (Eirenis rothii)
שלוון  קולר (Eirenis modesta)

חרדון מצוי (Stellagama stellio)
חרדון מצוי (Stellagama stellio). צאלים, 07/2018.   יעקוב רזניק ©

חולד (Spalax sp)
דורבן (Hystrix indica)
חולדה מצויה (Rattus rattus)
חולדת חוף (Rattus norvegicus)
קיפוד מצוי (Erinaceus concolor)
נמיה מצויה (Herpestes ichneumon
שועל מצוי (Vulpes vulpes)
זאב מצוי (Canis lupus)
דלק (Martes foina
חתול ביצות (Felis chaus)
קרקל (Caracal caracal)
חתול בר (Felis silvestris)
תן זהוב (Canis aureus)
צבי (מצוי) ארצישראלי (Gazella gazella)
צבוע מפוספס (Hyaena hyaena)

לסיום: קבוצת התצפיות החדשה בפייסבוק קולטת מצטרפים חדשים בשמחה.

תודה רבה לכל השותפים וחג שמח,
א.ו

מן השדה
עמותת מן השדה לניטור מגוון המינים

Section: 
Section1