תצפיות 4-5/12/2019

על מנת לסייע במעקב אחר עדכוני התצפיות, להלן רשימה חלקית של הדיווחים אשר עודכנו אתמול והבוקר:

עטלף פרי מצוי (Rousettus aegyptiacus)
צב יבשה מצוי (Testudo gracea)
זעמן מטבעות (Hemorrhois nummifer)
צפע מצוי (Vipera palaestina)
בסיכום השנתי נתייחס בפירוט לטיפול הפושע בנחשים. בינתיים נציין רק שבשעה טובה, תחת הכותרת של "הגנה על הזוחלים", הצליחו ארגוני "שמירת הטבע" שלנו לפגוע קשה בשטחים טבעיים נוספים. 

צב יבשה מצוי (Testudo graeca)

צב יבשה מצוי (Testudo graeca)
צב יבשה מצויTestudo graeca. רחובות, 05/12/2019       © נטע א.

נוטריה (Myocastor coypus)
עכבר מצוי (Mus musculus)
מריון מצוי (Meriones tristrami)
חולדה מצויה (Rattus rattus)
צבוע מפוספס (Hyaena hyaena)
שועל מצוי (Vulpes vulpes)
תן זהוב (Canis aureus)
חזיר בר (Sus scrufa)


מזהים את הלבנין? דווח הבוקר, ללא סיווג

דיווח תצפית באמצעות הוואטסאפ, בהודעה פרטית:
https://api.whatsapp.com/send?phone=972532307083&text=%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%95%D7%97%21%20%D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A3%20%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%28%D7%9E%D7%A4%D7%94%29.%20%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%A3%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%2c%20%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%20%D7%A7%D7%95%D7%9C&source=&data=

דיווח תצפית באמצעות הוואטסאפ, במסגרת קבוצה:
https://api.whatsapp.com/send?phone=972532307083&text=%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA#

Section: 
Section1