Social Calls of the Bats of Britain and Ireland

כחובבי עטלפים אנו לומדים להכיר את בעיקר את קולות הציד וההתמצאות בהם עטלפים משתמשים, שכן כך ניתן להבחין בין מינים בתנאי שדה. עם זאת, לעטלפים מגוון גדול של קולות חברתיים השונים לגמרי מקולות האיתור. זהו נושא מרתק, אך אינו נגיש והידע הזמין אודותיו מועט ביותר. ספר חדש מאת Neil Middleton, Andrew Froud & Keith French מבקש לשנות זאת. הספר מתייחס באופן ספציפי למינים המוכרים מבריטניה ואירלנד, אך כולל מספר מינים אירופים נוספים. הספר מעניק גישה לספריית קולות אליהם הוא מתייחס, בהתאמה: הזדמנות נדירה לציבור הרחב לרכוש ידע מעשי בתחום. מרבית התכנים בספר רלוונטיים לצופי העטלפים בארץ, חובבים מתקדמים ואנשי מקצוע גם יחד. בפרק השישי והאחרון בספר, סקירה מפורטת של 23 המינים המוכרים באזור המתואר בו.


Social Calls of the Bats of Britain and Ireland

במצגת המצורפת קישור לספר נוסף, המדריך למיני העטלפים באזור (2009). ספר זה כולל סקירה מקיפה של 51 המינים המוכרים באירופה ובצפון מערב אפריקה, מעודכנת על פי ממצאים אחרונים ממחקרים טקסונומיים ומלווה בלמעלה מ-400 תצלומי צבע מרהיבים. גם מדריך זה (כתוב באנגלית), מתאים לאנשי מקצוע ולחובבים כאחד.

Section: 
Section2