זיהוי עטלף, 3/11/17

דיווח שהתקבל במערכת - הקלטת עטלף, בשטח מושב בשפלה.

האם ניתן לזהות את המין?