שפיראים - מדריך חדש

המדריך החדש (מאי 2017) לשפיראים באירופה:
Dragonflies and Damselflies of Europe